KHI ĐI MAY BAY KHÔNG NÊN QUÊN GIẤY TỜ

KHI ĐI MAY BAY KHÔNG NÊN QUÊN GIẤY TỜ

ĐI MÁY BAY, KHÔNG NHỚ MANG THEO GIẤY TỜ “KHÓC DỞ - MẾU DỞ” Ở SÂN BAY. (Nhiều bạn khi đi máy bay quên không mang những giấy tờ theo như quy định của Hãng nên xảy ra những trường hợp “khóc dở - mếu dở”: ...

Lữ Hành Tuổi Trẻ Việt / 0 Bình luận / 20/11/2018

<--------------------------------------------------->